• "Mindre idrettsrettet" kroppsøving sett fra et danningsperspektiv 

      Johansson, Andrea (Master thesis, 2023)
      «Mindre idrettsrettet» kroppsøving er et nytt begrep i fagfornyelsen (lk20). Hensikten med dette masterprosjektet har vært å undersøke hvordan kroppsøvingslærere på barnetrinnet forstår intensjonen om et mindre idrettsrettet ...