• Helsefagarbeideren, yrkesfaglæreren og det tredelte klasserommet 

   Johansen, Else Marie (Fagbladet samfunn og økonomi;1 & 2, Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Helsearbeiderfaget har flest elever av alle yrkesfagene i videregående skole. De siste framskrivningene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser behov for flere helsearbeidere. Det ser derfor ut til å være gode muligheter ...
  • Når arbeidet blir skole og skolen blir arbeid – #Læringslivet som et eksempel på et symbiotisk læringssystem 

   Amble, Nina; Johansen, Else Marie (Forskning og Forandring;Vol. 1, No. 2, Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Abstrakt Medarbeiderdrevet innovasjon (MDI) (Høyrup, 2010, 2012) kan relateres til uformell læring og kollektiv organisatorisk læring basert på bred deltakelse i utviklingsarbeid på arbeidsplassen (Herbst 1993a, b; ...
  • Om å lære i lag - en modell for kollektiv videreutdanning 

   Amble, Nina; Johansen, Else Marie (Aksjonsforskning i Norge, volum 2: Grunnlagstenkning, forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster;, Chapter; Peer reviewed, 2020-12-23)
   This article describes an action research project in which a collective model for further education was developed and tested in practice at four workplaces in four municipalities, in the municipal health and care service. ...
  • Yrkesfaglæreren som nøkkelperson i utdanning av helsefagarbeidere 

   Johansen, Else Marie (OsloMet Avhandling;2022 nr 45, Doctoral thesis, 2022)
   I mitt doktorgradsarbeid undersøker jeg hvordan yrkesfaglæreren kan forberede elevene for arbeidslivet ved hjelp av verktøy utarbeidet i og for arbeidslivet, samt lærerens betydning for at elevene velger å fullføre utdanningen ...
  • Yrkesfaglærerens paradoks: Utdanne til fagarbeid eller videre studier? 

   Johansen, Else Marie (Nordic Journal of Vocational Education and Training;Vol. 11, No. 2, Peer reviewed; Journal article, 2021-06-18)
   This article refers to the vocational teachers’ reflections from experiences with students on the upper-secondary level health-care worker studies in Norway, who have a different purpose and basis for their education than ...