• Elevens forståelse av dybdelæring i programfagene 

      Johansen, Angelita (MAYP;2021, Master thesis, 2021)
      Formålet med masteroppgaven er å undersøke hvilket læringsutbytte og erfaringer elevene på Vg1 helse og oppvekst har med dybdelæring. Følgende problemstilling er valgt for å undersøke dette; Hvordan tilrettelegger ...