• Dewey square : lærerarbeid, yrkesrepertoar og didaktisk gehør 

   Jarning, Harald (Praktisk kunnskap : dannelse og utdannelse;, Chapter; Peer reviewed, 2010)
   Har en sjanse til å følge undervisningen til erfarne lærere, kan en ofte sitte igjen med inntrykket av at de er drevne i fagligdidaktisk improvisasjon. Dette bidraget er et forsøk på å finne igjen improvisasjonstema i ...
  • Et lag rundt læreren 

   Borg, Elin; Drange, Ida; Fossestøl, Knut; Jarning, Harald (AFI Rapport 2014:8, Research report, 2014)
   Kunnskapsoppsummeringen inngår som første leveranse i et prosjekt finansiert av Utdannings­direktoratet for å utvikle modeller for tverrfaglig/flerfaglig arbeid i skolen (et lag rundt læreren). Oppsummeringen består av 5 ...
  • Old and New Dreams - A New Knowledge Nexus or Just Academic Drift? 

   Jarning, Harald (Chapter; Peer reviewed, 2011-02)