• Barn og Internett-reklame 

   Ingrid Kjørstad (Rapport 7-2000, Report, 2000)
   Formålet med rapporten er å gi et innblikk i hvilken kunnskap og forståelse 12-åringer har for ulike former for reklame på Internett. Internett er et relativt nytt medium, men allerede en naturlig del av hverdagen for mange ...
  • Handel av reiserelaterte tjenester blant “profesjonelle” aktører i Norge og USA 

   Ingrid Kjørstad; Randi Lavik (Oppdragsrapport 12-2001, Report, 2001)
   Nummer: 12-2001
  • Kjøtt, holdninger og endring 1997 til 2004 

   Ingrid Kjørstad; Randi Lavik (Oppdragsrapport 5-2005, Report, 2005)
   Det ble gjennomført landsrepresentative undersøkelser om kjøttforbruk og holdning til kjøtt i 1997, 2000, 2001 og 2004. Det ble gjennomført landsrepresentative undersøkelser om kjøttforbruk og holdning til kjøtt i 1997, ...
  • Reklame i lærebøker i grunnskolen 

   Ingrid Kjørstad (Oppdragsrapport 4-2003, Report, 2003)
   Rapporten er laget på oppdrag fra Læringssenteret og tar sikte på en kartlegging av reklame i lærebø-ker i grunnskolen. Vi har gjennomført en kartlegging av lærebøker i grunnskolen utgitt etter august 2000. Dette er lærebøker ...
  • Skummelt gøy! 

   Ingrid Kjørstad (Oppdragsrapport 1-2005, Report, 2005)
   Nummer: 1-2005 Tilknyttede prosjekter IKTsatsning: Digitale medier og forbruk