• Building Blocks fra simplisitet til kompleksitet 

      Indahl, Kristin (MEST;2020, Master thesis, 2020)
      Denne masteroppgaven omhandler hvordan man kan benytte teaterkompaniet Frantic Assemblys devisingmetodikk Building Blocks for å utvikle en bevegelsesbasert forestilling. Den teoretiske undersøkelsen belyser kunstneriske ...