• Fagskolens rolle i kunnskapssamfunnet: mellom utfordringer og muligheter 

      Hvidsten, Blanca Estela Brana de (MAYP;2016, Master thesis, 2016)
      Masteroppgaven Fagskolens rolle i kunnskapssamfunnet: Mellom utfordringer og muligheter er en casestudie av hvordan vi i Fagskolen i Østfold har vi arbeidet med utvikling av studieplaner. Med bakgrunn i de spenninger som ...