• Ledelsestype eller ledertype? En studie av ledelse av samskaping 

      Huseklepp, Hanna (Master thesis, 2023)
      Det er tidligere gjort en del forskning på hvilke ledelsestyper som kan være produktive i arbeidsmetode som tar utgangspunkt i samstyring som arbeidsmetode. Her er det fokus på spesifikke ledelsestyper som en leder kan ...