• Behandling, omsorg og pleie for døende sykehjemspasienter med covid-19 

   Eriksen, Siren; Grov, Ellen Karine; Lichtwarck, Bjørn; Holmefoss, Ingunn; Bøhn, Kjell; Myrstad, Christian; Selbæk, Geir; Husebø, Bettina (Tidsskrift for Den norske legeforening;Utgave 8, Journal article; Peer reviewed, 2020-04-23)
   Skrøpelige eldre med multisykdom har høy risiko for alvorlig sykdom og død ved smitte med koronavirus. Til forskjell fra «vanlig død» på sykehjem der det er tid til forberedelser, kan tilstanden endre seg raskt og gi ...
  • Dignity and loss of dignity: Experiences of older women living with incurable cancer at home 

   Staats, Katrine; Grov, Ellen Karine; Husebø, Bettina; Tranvåg, Oscar (Health Care for Women International; Volume 41, 2020 - Issue 9, Journal article; Peer reviewed, 2020-10-21)
   In this study, we explored and identified crucial experiences that constitute dignity and loss of dignity among older women living with incurable cancer at home. In-depth interviews with 13 women, and participant observations ...
  • Dignity of older home-dwelling women nearing end-of-life: Informal caregivers’ perception 

   Staats, Katrine; Grov, Ellen Karine; Husebø, Bettina; Tranvåg, Oscar (Nursing Ethics;, Journal article; Peer reviewed, 2020-10-28)
   Background: Most older people wish to live in the familiar surroundings of their own home until they die. Knowledge concerning dignity and dignity loss of home-dwelling older women living with incurable cancer should be ...