• Gruppelærerdagen – trygghet og kvalitet fra første undervisningstime 

      Beerepoot, Maarten; Huru, Hilja Lisa (Nordic Journal of STEM Education;Vol. 5 No. 1 (2021): Vol. 5, No. 1, MNT konferansen 2021, Peer reviewed; Journal article, 2021-02-24)
      En stor del av undervisningen i realfagene ved norske universiteter blir utført av stipendiater eller studenter fra tidligere kull. Fokus på opplæring av denne gruppen undervisere kan bidra til en positiv effekt på ...