• Barns vekst i Norge 2008-2010-2012. Høyde, vekt og livvidde blant 3. klassinger 

   Hovengen, Ragnhild; Biehl, Anna Månsson; Glavin, Kari (Rapport;2014:3, Peer reviewed; Research report, 2014)
   Bakgrunn: Barns vekst i Norge, også kalt Barnevekststudien, ble etablert på Folkehelseinstituttet i 2008 som en nasjonal overvåkningsstudie. Hensikten var å dokumentere status og fange opp endringer i forekomst av overvekt ...
  • Important periods of weight development in childhood: a population-based longitudinal study 

   Glavin, Kari; Roelants, Mathieu; Strand, Bjørn Heine; Juliusson, Petur Benedikt; Lie, Kari Kveim; Helseth, Sølvi; Hovengen, Ragnhild (BMC Public Health;14 (160), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Background: Identifying important ages for the development of overweight is essential for optimizing preventive efforts. The purpose of the study was to explore early growth characteristics in children who become overweight ...