• Elever i matematikkvansker 

      Hjersing, Emely Thon (Master thesis, 2022)
      Formålet med denne studien er å undersøke hvordan fire ungdomsskolelærere arbeider med å kartlegge og tilrettelegge for elever i matematikkvansker. På bakgrunn av dette har jeg valgt problemstillingen: Hvordan arbeider ...