• Effektiv modellering ved bruk av parametrisk modellering 

      Aboubacar, Jan Tidjani; Henstein, Jakob; Kristiansen, Jonas (Bachelor thesis, 2021)
      Det har skjedd en digital utvikling i den norske byggenæringen de siste årene og interessen for å effektivisere og optimalisere arbeidsprosesser er stor. Formålet med bacheloroppgaven har vært å studere hvordan parametrisk ...