• Eldresenteret nå og framover 

   Daatland, Svein Olav; Guntvedt, Odd; Helset, Anne; Moen, Bjørg; Slagsvold, Britt; Solem, Per Erik (NOVA Rapport 17/00, Report, 2000)
   Det er omtrent femti år siden det første eldresenteret ble opprettet. I dag er det ca. 330 eldresentre i landet med nær 130 000 brukere. Det finnes eldresentre i omtrent hver tredje kommune, og ö¨n av tre eldre i disse ...
  • Eldresenteret nå og framover 

   Daatland, Svein Olav; Guntvedt, Odd; Helset, Anne; Moen, Bjørg; Slagsvold, Britt; Solem, Per Erik (NOVA Rapport 17/00, Report, 2000)
   Det er omtrent femti år siden det første eldresenteret ble opprettet. I dag er det ca. 330 eldresentre i landet med nær 130 000 brukere. Det finnes eldresentre i omtrent hver tredje kommune, og ö¨n av tre eldre i disse ...
  • Norske pensjonister og norske kommuner i Spania 

   Helset, Anne; Sandlie, Hans Christian (NOVA Rapport 3/04, Research report, 2004)
   Prosjekt "Norske pensjonister og norske kommuner i Spania" består av en levekårsundersøkelse blant norske Spania-pensjonister og en kartlegging av norske kommuners utbygging av sykehjem i Spania. Også andre bo- og omsorgstilbud ...
  • Norske pensjonister og norske kommuner i Spania 

   Helset, Anne; Sandlie, Hans Christian (NOVA Rapport 3/04, Research report, 2004)
   Prosjekt "Norske pensjonister og norske kommuner i Spania" består av en levekårsundersøkelse blant norske Spania-pensjonister og en kartlegging av norske kommuners utbygging av sykehjem i Spania. Også andre bo- og omsorgstilbud ...
  • Seniorsentrene i innsparingenes tid. 

   Helset, Anne; Solem, Per Erik (NOVA Notat 5/08, Notat, 2008)
   I 2005 planla Bærum kommune å kutte seniorsentrenes budsjett med over en tredel. Dette notatet beskriver brukernes reaksjoner på kutt¬forslaget og det til tider konfliktfylte samarbeidet som ble innledet mellom kommunen ...
  • Seniorsentrene i innsparingenes tid. 

   Helset, Anne; Solem, Per Erik (NOVA Notat 5/08, Notat, 2008)
   I 2005 planla Bærum kommune å kutte seniorsentrenes budsjett med over en tredel. Dette notatet beskriver brukernes reaksjoner på kutt¬forslaget og det til tider konfliktfylte samarbeidet som ble innledet mellom kommunen ...