• Climate adaptation at what scale? Multi-level governance, resilience, and coproduction in Saint Louis, Senegal 

   Vedeld, Trond; Coly, Adrien; Ndour, Ndeye Mareme; Hellevik, Siri Bjerkreim (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   This paper utilizes a multi-level governance framework to explain how and at what scale climate adaptation, exemplified by flood risk management, was governed in the medium-scale city of Saint Louis, Senegal. It explores ...
  • Mer må til: Om hivrettet arbeid overfor innvandrere 

   Aasland, Aadne; Hellevik, Siri Bjerkreim; Aasen, Berit (NIBR-rapport 2012:29, Report, 2012)
   Rapporten gir en oversikt over hivrelatert arbeid som retter seg mot innvandrere i Norge. Den identifiserer de viktigste aktørene som arbeider med hivtiltak overfor denne gruppen, ser på hva slags type arbeid de utfører, ...