• Adaptive læringsverktøy for matematikk og fagfornyelsen 

      Heggheim, Hans (Master thesis, 2021)
      Denne studien tar for seg hvordan bruken av det adaptive læringsverktøyet, Multi Smart Øving, blir praktisert i skolen, og hvilke faktorer som påvirker hvordan lærerne tar i bruk dette verktøyet. Studien tar også for seg ...