• Har «øyeblikkets pedagogikk» fortsatt en plass i barnehagen? 

      Lafton, Tove; Hauge, Heidi (Nordisk Barnehageforskning;, Peer reviewed; Journal article, 2022)
      I denne artikkelen undersøker vi hvordan barnehagelærerens rom til å lytte, og kraft til å fokusere på de barna som er til stede her og nå, kan aktiveres, og om et begrep som «øyeblikkets pedagogikk» har en plass i barnehagen. ...