• Effect of CYP2D6 genotype on duloxetine serum concentration 

   Hole, Kristine; Gangsø, Sofie; Jensstuen, Åse Tonette; Ormøy, Hanne Holte; Paulsen, Maren; Molden, Espen; Haslemo, Tore (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Duloxetine is metabolized by cytochrome P450 (CYP)1A2 and CYP2D6. The aim of this study was to investigate the effect of the CYP2D6 genotype on duloxetine serum concentration adjusting for age and sex. Patients were included ...
  • Genotyping av pasienter behandlet med selektive serotoninreopptakshemmere 

   Solhaug, Vigdis; Haslemo, Tore; Kringen, Marianne Kristiansen; Molden, Espen; Dietrichs, Erik Sveberg (Tidsskrift for Den norske legeforening;Utgave 13/2022 – Årgang 142, Peer reviewed; Journal article, 2022-09-26)
   Bakgrunn: Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) brukes av over 180 000 mennesker i Norge. Enzymene CYP2D6 og CYP2C19 er sentrale i metabolismen av SSRI-antidepressiver. Serotonintransportøren kodet av SLC6A4 kan ha ...