• Veien inn til sykehus for pasienter innlagt ved mistanke om akutt hjerneslag 

      Fremstad, Kjell Otto; Lindenskov, Paal Helge H.; Ihle-Hansen, Hege; Jamtli, Bjørn; Kramer-Johansen, Jo; Hardeland, Camilla; Hov, Maren Ranhoff; Sandset, Else Charlotte (Sykepleien Forskning;2022; 17 (89354): e-89354, Peer reviewed; Journal article, 2022-06-09)
      Bakgrunn: Hjerneslag er en tidskritisk tilstand, men fremdeles ankommer under halvparten av pasientene sykehus innen fire timer fra symptomdebut. En mulig forklaring på forsinkelsen kan være at første kontakt med helsevesenet ...