• Norske elever på 5. og 6. trinn sin forståelse av likhetstegnet 

      Hanssen, Marcus Torstein; Mørch, Klaus (Master thesis, 2022)
      Algebra er for mange enten noe man føler man mestrer, eller ikke. Undersøkelser har i den siste tiden vist at Norge ikke skårer særlig bra når det kommer til algebra. Forskning har vist at det å ha en god forståelse for ...