• Fragmentert og koordinert 

   Sørvoll, Jardar; Langsether, Åsmund; Hansen, Thorbjørn (NOVA Rapport 18/08, Report, 2008)
   I denne rapporten presenteres de viktigste resultatene fra et oppdragsprosjekt forskningsinstituttet NOVA har utført for Husbanken Region Midt-Norge. Formålet med prosjektet har vært å framskaffe mer og sikrere kunnskap ...
  • Fragmentert og koordinert 

   Sørvoll, Jardar; Langsether, Åsmund; Hansen, Thorbjørn (NOVA Rapport 18/08, Report, 2008)
   Our knowledge of how Norwegian municipalities organise their work within the field of the social housing policy is sparse and fragmented. What is known is mainly based upon investigations of single municipalities and/or ...
  • Kommunal boligpolitikk - fragmentert og reaktiv 

   Myrvold, Trine; Strand, Arvid; Holm, Arne; Hansen, Thorbjørn (NIBR-rapport 2002:05, Report, 2002)
   Rapporten dokumenterer en undersøkelse av boligpolitikken i tolv norske kommuner. Både utbyggingspolitikken og den boligsosiale politikken er kartlagt. Kommunene setter i liten grad - innenfor begge politikkområder - selv ...
  • Kommunale leieboeres boligkarrierer 2001-2005 

   Gulbrandsen, Lars; Hansen, Thorbjørn (NOVA Rapport 4/10, Report, 2010)
   Mindre enn fem prosent av norske hushold leier bolig av kommunen. Tilbudet er rettet mot to grupper: sosialt og økonomisk vanskeligstilte og eldre. For den første gruppen er det ofte et mål at oppholdet i en kommunal bolig ...
  • Kommunale leieboeres boligkarrierer 2001-2005 

   Gulbrandsen, Lars Petter; Hansen, Thorbjørn (NOVA Rapport 4/10, Report, 2010)
   Unlike many other European countries, Norwegian municipalities don’t play any important role in the national housing supply. Less than five per cent of Norwegian household live in a dwelling owned by the municipality. This ...
  • Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner 

   Sandlie, Hans Christian; Sørvoll, Jardar; Hansen, Thorbjørn (NOVA Rapport 5/11, Research report, 2011)
   Det boligsosiale feltet er et fragmentert felt. Boligsosiale tiltak involverer mange ulike tjenestefelt og de tilgodeser mange kategorier av brukere. For kommunene innebærer dette koordineringsutfordringer av både strategisk ...
  • Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner 

   Sandlie, Hans Christian; Sørvoll, Jardar; Hansen, Thorbjørn (NOVA Rapport 5/11, Report, 2011)
   The social housing field can be characterized as fragmented. Firstly, the responsibility for different elements of social housing policy is often divided across multiple administrative units. Secondly, the social housing ...