• Etiske kompetanser og VR i etikkundervisningen 

   Hansen, Simon Simchai (Master thesis, 2022)
   Denne studien undersøker etiske kompetanser på mellomtrinnet i etikkundervisningen gjennom en intervensjon med VR-briller og 360-video. Rammeverket for studien er inspirert av pedagogisk designforskning, og tar sikte på å ...
  • Etiske kompetanser og VR i etikkundervisningen 

   Hansen, Simon Simchai (Master thesis, 2022)
   Denne studien undersøker etiske kompetanser på mellomtrinnet i etikkundervisningen gjennom en intervensjon med VR-briller og 360-video. Rammeverket for studien er inspirert av pedagogisk designforskning, og tar sikte på å ...