• «Desken var avisens hjerte som aldri lukket et øye» Historier om deskens rolle og posisjon i et utvalg norske aviser 

   Hansen, Per Bonde; Rudningen, Gudrun (Mediehistorisk tidsskrift;Nr. 35, 2021, årgang 18, Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Organiseringen og formaliseringen av presentasjonsarbeidet i norske aviser i form av desker, og hvordan dette har endret seg over tid, er forholdsvis lite studert i pressehistorien. Tema for denne artikkelen er deskens ...
  • En historie om fast og midlertidig arbeid gjennom 1900-tallet, med linjer fram til i dag 

   Hansen, Per Bonde (Arbeiderhistorie;Årgang 36, nr. 1-2022, Peer reviewed; Journal article, 2022-03-23)
   Med økningen i lønnsarbeid og fagorganisering fra slutten av 1800-tallet kom spørsmålet om arbeidernes tilknytning til bedriftene på dagsorden. Det vanlige ble etter hvert at mange ble ansatt fast i et forholdsvis stabilt ...
  • Hjemme–Borte–Uavgjort. Hjemmekontor og annet fjernarbeid: Kartlegging av omfang, utviklingstrekk og konsekvenser 

   Ingelsrud, Mari Holm; Aksnes, Siri Yde; Bernstrøm, Vilde Hoff; Egeland, Cathrine; Hansen, Per Bonde; Pedersen, Eirin; Underthun, Anders; Weitzenboeck, Emily Mary (AFI rapport, Research report, 2020-04-26)
   Rapporten undersøker omfang, utviklingstrekk og konsekvenser av hjemmekontor i forbindelse med at mange arbeidstakere ble pålagt hjemmekontor under koronapandemien. Datagrunnlaget består av kvalitative intervjuer med ...
  • Jeg forener? Organisasjonsevaluering av UNiO 

   Bergene, Ann Cecilie; Hansen, Per Bonde (AFI Rapport 2015:7, Report, 2015)
   AFI har på oppdrag fra organisasjonsutvalget i Unio gjennomført en organisasjonsevaluering som innebefatter både en evaluering av Unios nåværende organisering og hvordan denne kan videreutvikles. Rapporten kombinerer ...
  • Konsekvenser av atypiske tilknytningsformer for arbeidsforhold og partssamarbeid 

   Ingelsrud, Mari Holm; Hansen, Per Bonde; Underthun, Anders (AFI Rapport;2020:08, Research report, 2020-11)
   Hvilke konsekvenser har atypiske tilknytningsformer for arbeidsforhold og partssamarbeid på virksomhetsnivå? Denne rapporten tilnærmer seg dette spørsmålet ved å se på forskjeller i arbeidsforhold mellom sysselsatte i ulike ...
  • Måling og styring av arbeidstid – Medbestemmelsesbarometeret 2021 

   Falkum, Eivind; Nordrik, Bitten; Wathne, Christin Thea; Drange, Ida; Hansen, Per Bonde; Dahl, Elin Moen; Kuldova, Tereza Østbø; Underthun, Anders (AFI Rapport;2022:01, Report, 2022-02-15)
   Medbestemmelsesbarometeret gjennomføres som representativ spørreundersøkelse i partallsår, og som kvalitative case-studier i oddetallsår. I 2021 har vi gjort case-studier med medlemmer i de fem fagforbundene som er med i ...
  • Medbestemmelsesbarometeret 2019 

   Falkum, Eivind; Hansen, Per Bonde; Ingelsrud, Mari Holm; Wathne, Christin Thea; Nordrik, Bitten; Drange, Ida (AFI FoU-resultat;2019:03, Research report, 2019-04)
   Rapporten formidler resultater og analyser fra Medbestemmelsesbarometeret, som ble gjennomført i 2018. Rapporten presenterer utvikling og endringer i arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning slik vi har målt det på ...
  • Medbestemmelsesbarometeret 2019 

   Falkum, Eivind; Hansen, Per Bonde; Ingelsrud, Mari Holm; Wathne, Christin Thea; Nordrik, Bitten; Drange, Ida (AFI FoU-resultater;2019:03, Research report, 2019-04-10)
   Rapporten presenterer utvikling og endringer i arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning slik vi har målt det på arbeidsplassene og i arbeidslivet. Vi har definert medbestemmelse og medvirkning som egne former for styring ...
  • Når unntaket blir en del av regelen 

   Bergene, Ann Cecilie; Egeland, Cathrine; Hansen, Per Bonde; Wathne, Christin Thea (AFI Rapport 2015:1, Research report, 2015)
   I Norge i dag jobber omlag 9 prosent av de sysselsatte i midlertidige stillinger. I andre land i Europa er dette tallet mye høyere. Norge regnes som et land med relativt sterkt stillingsvern for både fast og midlertidig ...
  • Precarity in Nordic working life? 

   Ingelsrud, Mari Holm; Warring, Niels; Gleerup, Janne; Hansen, Per Bonde; Jakobsen, Anders; Underthun, Anders; Weber, Søren Salling (Chapter; Peer reviewed, 2019)
   This chapter discusses the relevance of the concept of ‘precarity’, understood as work conditioned by a lack of security and predictability, in a Nordic context, and links precariousness to both formal work arrangements ...
  • Regelen som bekrefter unntaket. En analyse av betydningsforhandlinger knyttet til midlertidig og fast arbeid 

   Bergene, Ann Cecilie; Egeland, Cathrine; Hansen, Per Bonde (Norsk sosiologisk tidsskrift;Årgang 2, nr. 4-2018, Journal article; Peer reviewed, 2018-09-11)
   The debate about temporary work in Norway, and the recent changes in the Working Environment Act in 2015, have mainly focused on whether temporary employment represents more insecurity or more flexibility and for whom in ...
  • Unntak fra arbeidstidsbestemmelsene med fokus på arbeidstakere i særlig uavhengig stilling 

   Bergene, Ann Cecilie; Hansen, Per Bonde; Egeland, Cathrine; Steen, Arild Henrik (AFI Rapport 2014:2, Research report, 2014)
   Skillet mellom arbeid og fritid er i ferd med å bli mer diffust for enkelte grupper. Dette gjelder ikke minst for grupper som er unntatt formelle arbeidstidsavtaler og Arbeidsmiljøloven. For disse åpnes et rom for uklarheter, ...