• Brain drain of nurses from sub-Saharan Africa : a study of causes, implications and policies in sending and receiving countries 

   Nilsen, Annelén Bredholt (Master thesis, 2013)
   There is a global competition for health workers. Apparently, those in most need of health care workers are also the biggest losers in this competition. There are 57 countries in critical shortage of health workers ...
  • Er økonomisk krise ensbetydende med helsekrise - hva forteller forskningen? 

   Dahl, Espen; Tøge, Anne Grete; Heggebø, Kristian; Elstad, Jon Ivar; Berg, John Erik; Halvorsen, Knut (Tidsskrift for velferdsforskning;18(2), Journal article; Peer reviewed, 2015)
  • European health inequality through the Great Recession: Social policy matters. 

   van der Wel, Kjetil A.; Saltkjel, Therese; Chen, Wen-Hao; Dahl, Espen; Halvorsen, Knut (Sociology of Health and Illness;Volume 40, Issue 4 - May 2018, Journal article; Peer reviewed, 2018-03-02)
   This paper investigates the association between the Great Recession and educational inequalities in self-rated general health in 25 European countries. We investigate four different indicators related to economic recession: ...
  • Har oljen bidratt til å svekke arbeidsmoralen i Norge? 

   Halvorsen, Knut; van der Wel, Kjetil A. (Tidsskrift for velferdsforskning;Årgang 21, nr. 4-2018, Journal article; Journal article; Peer reviewed, 2018-12-18)
   Fra tid til annen fremmes påstander om at oljerikdommen svekker den norske arbeidsmoralen. Sverige framholdes ofte som et eksempel på at arbeidsnormen lettere holdes i hevd i land som ikke kan tillate seg å slumre i oljerus ...
  • Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 

   Halvorsen, Knut (Tidsskrift for velferdsforskning;14 (4), Journal article; Peer reviewed, 2011-12)
   Det er frykt for at en velferdsstat med sjenerøse trygdeordninger over tid vil undergrave arbeidsinvolveringen med det resultat at stadig flere vil foretrekke å leve på trygd. Denne studien viser at arbeidsinvolveringen i ...