• Avvik fra forventet progresjon i læretiden 

      Haldorsen, Even Harry (MAYP;2019, Master thesis, 2019)
      Denne masteroppgaven handler om et aksjonsforskningsprosjekt som ble gjennomført i forbindelse med min jobb som rådgiver ved utdanningsavdelingen i fylkeskommunen, i perioden 2017-2019. Hovedmodellen i norsk yrkesfagutdannelse ...