• - Det kan slå begge veier. Bedriftsdemokrati i NAFs område 

   Hagen, Inger Marie; Dahl, Elin Moen (AFI Rapport;2023:14, Research report, 2023-05)
   Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte på virksomhetsnivå er en sentral del av den norske modellen. Tema i denne rapporten er hvordan det står til med dette samarbeidet i de bransjer som inngår i området til Norsk ...
  • Medbestemmelsesbarometeret 2022: Hva nå? Mikromodellens møte med nye utfordringer 

   Moen Dahl, Elin; Hagen, Inger Marie (AFI-rapport;2023:05, Report, 2023-01-24)
   Norsk arbeidsliv står overfor store utfordringer. Arbeidslivsmodellen er et av de viktigste redskapene for å håndtere disse utfordringene. Modellen skal virke på flere nivåer – fra sentralt trepartssamarbeid og helt ned ...
  • Partssamarbeid i renholdsbransjen 

   Dahl, Elin Moen; Hagen, Inger Marie; Bygdås, Arne Lindseth (AFI-rapport;2024:02, Report, 2024-01)
   Denne rapporten presenterer nå-situasjonen for partssamarbeidet i de ti virksomhetene som deltar i prosjektet Ren Tilstedeværelse. Rapporten innledes med en beskrivelse av sentrale trekk ved den norske arbeidslivsmodellen ...
  • Sikkerhet og trygghet i vekterarbeid - Vekteres vilkår for oppgaveløsning 

   Wathne, Christin Thea; Hagen, Inger Marie; Haugland, Ingrid; Gundhus, Helene O. I. (AFI-rapport;2023:11, Report, 2023-04-14)
   Dette prosjektet utforsker vekternes opplevelse av arbeidet sitt, med særlig fokus på arbeidsbetingelser, sikkerhet og trygghet. Prosjektet bygger på kvalitative og kvantitative data, og er finansiert av Norsk Arbeidsmandsforbund ...