• Supported Employment i Norden 

      Spjelkavik, Øystein; Hagen, Branko; Härkäpää, Kristiina (AFI Rapport 2011:3, Research report, 2011)
      Prosjektet er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE – forsøksmidler arbeid og velferd. De nordiske lands nasjonale organisasjoner innen European Union of Supported Employment (EUSE) tok initiativ for å få utformet ...