• An economic model of vehicle-to grid: Impacts on the electricity market and consumer cost of electric vehicles 

   Greaker, Mads; Hagem, Cathrine; Proost, Stef (Resource and Energy Economics;Volume 69, August 2022, 101310, Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Higher battery storage capacity in electric vehicles (EV) can potentially serve two purposes: First, the larger the capacity, the less need for inconvenient recharging during long trips. Second, the larger the capacity, ...
  • Elbiler og toveislading - Fordeler for både bileiere og strømkunder 

   Greaker, Mads; Hagem, Cathrine (Samfunnsøkonomen;Nr. 3 2020, Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Elektriske biler er på rask framgang i Norge. Det innebærer mindre forbruk av bensin og diesel, noe som er nødvendig for at Norge skal nå sine klimamålsettinger. Men hva betyr elbilene for kraftmarkedet? Det er opplagt at ...
  • Paris-avtalen og oljeeksporten 

   Fæhn, Taran; Asheim, Geir Bjarne; Greaker, Mads; Hagem, Cathrine; Harstad, Bård Gjul; Hoel, Michael; Lund, Diderik; Nyborg, Karine; Rosendahl, Knut Einar; Storrøsten, Halvor Briseid (Samfunnsøkonomen;Nr 3 2018, Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Bør Norge begrense sin oljeutvinning for å motvirke global oppvarming? Hvilke politiske virkemidler bør i så fall brukes? Vi oppsummerer sentrale fagøkonomiske argumenter i denne debatten i lys av de seneste årenes endringer ...