• Facilitating building projects’ short-term and long-term value creation 

   Boge, Knut; Haddadi, Daniel Amin; Klakegg, Ole Jonny; Temeljotov Salaj, Alenka (Buildings;Volume 11 / Issue 8, Peer reviewed; Journal article, 2021-07-30)
   Real estate and buildings are some of facility managers’ most costly resources. Thus, knowledge about how to get the most out of building or renovation projects both in the short term and in the long term are of great ...
  • Veien til bedre avfallsreduksjon 

   Vedvik, Georg Ulfsten; Brukstuen, Sivert Bakken; Johannessen, Martin Huka (Bachelor thesis, 2023)
   Byggebransjen er en av de viktigste årsakene til klimautslipp og energiforbruk i verden. Reduksjon av klimautslipp og energi har de siste årene vært i høyt fokus, men nå flyttes oppmerksomheten til reduksjon av avfallsmengdene. ...