• Leve hele livet? Velferdsteknologiens rolle i nye boligformer for eldre 

   Thygesen, Hilde; Grut, Lisbet; Høyland, Karin (Ergoterapeuten;Årgang 63 • 2 – 2020, Journal article; Peer reviewed, 2020)
   This article is about Care+ (Omsorg+), which is a new care-home concept for the elderly, in which technologies, such as tablets, telecare and smarthome solutions, are integrated. The technologies are expected to support ...
  • Utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon 10 år etter HVPU-reformen 

   Brevik, Ivar; Høyland, Karin (Samarbeidsrapport NIBR/SINTEF 2007, Report, 2007)
   Rapporten gjør rede for hvordan det bo- og tjenestetilbud som er realisert for utviklingshemmede siden HVPU-reformen og fram til i dag er i overensstemmelse med de mål og prinsipper som lå til grunn for reformen. Det er ...