• GRAFISKE TEKNIKKER : en hermeneutikk for faglig konsolidering 

      Hårstad, Espen (Master thesis, 2017)
      Denne masteroppgaven tematiserer et enkeltstående kompetansemål i læreplanen (Kunnskapsløftet, 2006) som er lagt under emnet Visuell kommunikasjon. Målsettingen at grunnskoleelever skal kunne bruke ‘ulike grafiske teknikker ...