• Ansvarsfordeling til barns beste? 

   Solberg, Anne; Gundersen, Tonje; Farstad, Gunhild R. (NOVA Rapport 17/11, Rapport, 2011)
   This report aims to contribute to the hitherto scarce knowledge of disabled children and young people who are under the auspices of the child protection services. What characterizes their situation? What are their and their ...
  • Ansvarsfordeling til barns beste? 

   Solberg, Anne; Gundersen, Tonje; Farstad, Gunhild Regland (NOVA Rapport 17/11, Rapport, 2011)
   This report aims to contribute to the hitherto scarce knowledge of disabled children and young people who are under the auspices of the child protection services. What characterizes their situation? What are their and their ...
  • Barnehusevalueringen 2012 - Delrapport 2 

   Stefansen, Kari; Gundersen, Tonje; Bakketeig, Elisiv (NOVA Rapport 9/12, Rapport, 2012)
   This report presents findings from the first evaluation of the Norwegian equivalent to children’s advocacy centers: Statens barnehus. The evaluation was carried out on behalf of the Police Directorate. A second report from ...
  • Barnehusevalueringen 2012 - Delrapport 2 

   Stefansen, Kari; Gundersen, Tonje; Bakketeig, Elisiv (NOVA Rapport 9/12, Rapport, 2012)
   This report presents findings from the first evaluation of the Norwegian equivalent to children’s advocacy centers: Statens barnehus. The evaluation was carried out on behalf of the Police Directorate. A second report from ...
  • Care parading as service: Negotiating recognition and equality in user-controlled personal assistance 

   Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Gundersen, Tonje (Gender, Work and Organization;, Journal article; Peer reviewed, 2018-09-11)
   This article addresses aspects of the relationship between disabled people and their personal assistants within the user-controlled personal assistance programme in Norway (BPA). Within this programme, a disabled person ...
  • Enetiltak. Kartlegging av tilbud og bruk av tvang 

   Ellingsen, Dag; Gundersen, Tonje (NOVA-Notat;2, Research report, 2021)
   Notatet presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse gjennomført i 2020 til ledere av enetiltak om innhold i tilbudet og bruk av tvang. Resultatene fra denne undersøkelsen, sett opp mot annen empiri, indikerer en ...
  • Evaluering av Nattergalen. En oppfølgingsstudie 

   Jessen, Jorunn Theresia; Gundersen, Tonje; Hynek, Camilla A. (NOVA Rapport 2/18, Rapport, 2018)
   NOVA has completed a follow-up evaluation of the mentor project ‘Nattergalen ’, commissioned by the Directorate of Children, Youth and Families (Bufdir). The project started in 2008, involving eight university ...
  • Evaluering av Nattergalen. En oppfølgingsstudie 

   Jessen, Jorunn Theresia; Gundersen, Tonje; Hynek, Camilla A. (NOVA Rapport 2/18, Rapport, 2018)
   NOVA has completed a follow-up evaluation of the mentor project ‘Nattergalen ’, commissioned by the Directorate of Children, Youth and Families (Bufdir). The project started in 2008, involving eight university ...
  • Familievernet under covid-19. Erfaringer og læring under nedstengning og i en ny hverdag 

   Øverli, Ingvil Thallaug; Gundersen, Tonje (NOVA Notat;2020:3, Research report, 2020)
   12. mars stengte familievernet som følge av covid-19-pandemien og åpnet gradvis frem mot sommeren 2020. Studien undersøker hvordan dette påvirket tjenesten og brukerne, og viser behovet for å arbeide videre med: • Hvordan ...
  • Fosterforeldres egne barn: Hvordan synes de det er å ha fostersøsken? Resultater fra en spørreundersøkelse 

   Gundersen, Tonje; Jessen, Jorunn Theresia (Tidsskriftet Norges Barnevern;Nr 3 – 2020 | Vol. 97, Journal article; Peer reviewed, 2020-10-14)
   Hvilke erfaringer har fosterforeldres egne barn med å ha fostersøsken, og hvilke forandringer har det ført til for dem i familien? Disse spørsmålene besvares på bakgrunn av en spørreundersøkelse til fosterforeldres egne ...
  • Klara Klok, en helsenettjeneste for ungdom 

   Gundersen, Tonje; Winsvold, Aina (NOVA Notat 8/11, Notat, 2011)
   Klara Klok er en anonym internettbasert spørsmål- og svartjeneste til ungdom i aldersgruppen 10–30 år. Tjenesten gir ungdom mulighet til å stille spørsmål som angår rus, seksualitet, vennskap-, familie- og parforhold og ...
  • Klara Klok, en helsenettjeneste for ungdom 

   Gundersen, Tonje; Winsvold, Aina (NOVA Notat 8/11, Notat, 2011)
   Klara Klok er en anonym internettbasert spørsmål- og svartjeneste til ungdom i aldersgruppen 10–30 år. Tjenesten gir ungdom mulighet til å stille spørsmål som angår rus, seksualitet, vennskap-, familie- og parforhold og ...
  • Kroppen min. Andres arbeidsplass og eget seksual- og privatliv 

   Gundersen, Tonje; Neumann, Cecilie Basberg; Egeland, Cathrine (NOVA Rapport 18/14, Rapport, 2014)
   How does disabled people perceive having to receive personal assistance, and to have a body that is the work place for other people? Moreover, how is it for personal assistants to have another person’s body as their work ...
  • Kroppen min. Andres arbeidsplass og eget seksual- og privatliv 

   Gundersen, Tonje; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Egeland, Cathrine (NOVA Rapport 18/14, Rapport, 2014)
   How does disabled people perceive having to receive personal assistance, and to have a body that is the work place for other people? Moreover, how is it for personal assistants to have another person’s body as their work ...
  • Kunnskap og kontakt 

   Gundersen, Tonje (NOVA Notat 2/11, Notat, 2011)
   Å få et barn med en sjelden tilstand oppleves ofte som vanskelig for foreldre fordi de ikke har kjennskap til diagnosen fra før og ikke vet hva som kan være konsekvensene av den. I tillegg opplever foreldrene at hjelpeapparatet ...
  • Kunnskap og kontakt 

   Gundersen, Tonje (NOVA Notat 2/11, Notat, 2011)
   Å få et barn med en sjelden tilstand oppleves ofte som vanskelig for foreldre fordi de ikke har kjennskap til diagnosen fra før og ikke vet hva som kan være konsekvensene av den. I tillegg opplever foreldrene at hjelpeapparatet ...
  • Kvoteordninger i europeiske land for personer med nedsatt funksjonsevne 

   Gundersen, Tonje (NOVA Rapport 8/08, Rapport, 2008)
   Denne rapporten handler om hvilke erfaringer man har i andre europeiske land med bruk av kvotering for å øke sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne. 17 av landene i EU har en form for kvotesystem. Kvotesystemet ...
  • Kvoteordninger i europeiske land for personer med nedsatt funksjonsevne 

   Gundersen, Tonje (NOVA Rapport 8/08, Rapport, 2008)
   Denne rapporten handler om hvilke erfaringer man har i andre europeiske land med bruk av kvotering for å øke sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne. 17 av landene i EU har en form for kvotesystem. Kvotesystemet ...
  • Lesbiske, homofile, bifile og transpersoners utsatthet for vold i nære relasjoner 

   Fjær, Eivind Grip; Gundersen, Tonje; Mossige, Svein (NOVA Rapport 5/13, Rapport, 2013)
   The overarching questions raised in this literature review are: What characterizes violence in intimate relationships against lesbians, homosexuals, bisexuals and transgendered individuals (LGBT)? What can previous research ...
  • Lesbiske, homofile, bifile og transpersoners utsatthet for vold i nære relasjoner 

   Fjær, Eivind Grip; Gundersen, Tonje; Mossige, Svein (NOVA Rapport 5/13, Rapport, 2013)
   The overarching questions raised in this literature review are: What characterizes violence in intimate relationships against lesbians, homosexuals, bisexuals and transgendered individuals (LGBT)? What can previous research ...