• Sosialfaglig kompetanse : En analyse av arbeidsrapporter fra BSVutdanningene 

   Gundersen, Erik Christopher (Småskrift 2014;nr. 2, Research report, 2014)
   Formålet med denne rapporten er å sammenstille og gi en tolkning av hva 13 arbeidsgrupper  ved ulike universiteter og høgskoler mener er felles kompetanse i utdanningene sosialt  arbeid, barnevernspedagog og vernepleie ( ...
  • What We Owe to Our Children. Relationships and Obligations in Public Care 

   Gundersen, Erik Christopher (OsloMet Avhandling;2018, nr 22, Doctoral thesis; Peer reviewed, 2018)
   Public care is part of the child protection system. Public care institutions are childrearing institutions where foster parents or employees in residential institutions assume responsibility for the daily care and ...