• E-læring og sosiale medier 

      Gulliksen, Marit (MALKS;2015, Master thesis, 2015)
      Hensikten med artiklene er å rette søkelyset på e-læring og hvilke muligheter som ligger i disse læringsplattformene. E-læring har blitt fremtidens verktøy ved kompetanseheving av ansatte både i privat og offentlig sektor. ...