• Meningen med kiting. 

      Grimstad, Pål Hugo (Master thesis, 2011)
      I dagens samfunn florerer det en rekke begrep som betegner idretter som i mer eller mindre grad er ulike fra det vi kjenner som tradisjonell idrett. Wheaton (2004a) nevner ”extreme”, ”alternative”, ”lifestyle”, ”whiz”, ...