• Changing Pedagogical Practices: Are Development Projects the right Course to take? 

   Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (Work Based Learning e-journal;3(2), Journal article; Peer reviewed, 2013)
   The project entitled Good Pedagogical Practices at Oslo University College was a pedagogical development project conducted by the Centre for Centre for Educational Research and Development and the Department of Nursing. ...
  • «HODET BLIR TUNGT – OG TOMT»– om det å skrive seg til profesjonsutøvelse 

   Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (Journal article, 2012)
   Evalueringen av Kvalitetsreformen viser at dagens studenter skriver mer og får flere tilbakemeldinger på sine arbeider enn tidligere (Aamodt mfl. 2006). Likevel etterspør -studentene mer veiledning (Greek & Jonsmoen 2010). ...
  • Lecturers' text competencies and guidance towards academic literacy 

   Greek, Marit; Jonsmoen, Kari Mari (Peer reviewed; Journal article, 2016-05-24)
   Embedding academic literacy into the curriculum and regular subject teaching has received little attention in Norwegian higher education (HE). The present article, drawing on the findings ...
  • På stø kurs inn i akademia? 

   Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (NOA - Norsk som andrespråk;Årgang 33 1/ 2017, Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Studieforberedende program i videregående skole skal forberede elevene til videre studier. Elever med norsk som andrespråk som har fullført videregående skole og fått studiekompetanse, skal dermed ha oppnådd akademisk ...
  • Skrivekår i profesjonsutdanning 

   Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (UNIPED;35 (4), Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Studier ved Høgskolen i Oslo (HiO) 2010/2011 viser at studenter i liten grad har utbytte av den ordinære skriveveiledningen de mottar. Veiledningen bidrar verken til økt skrivekompetanse eller økt faglig forståelse. ...
  • Transnational academic mobility in universities: the impact on a departmental and an interpersonal level 

   Greek, Marit; Jonsmoen, Kari Mari (Higher Education;volume 81, issue 3, Peer reviewed; Journal article, 2020-06-03)
   This article deals with internationalization in the field of higher education, focusing on the impact of transnational academic mobility on the university communities. Drawing on the results of a qualitative research study ...