• The effect of infliximab in patients with chronic low back pain and Modic changes (the BackToBasic study): study protocol of a randomized, double blind, placebo-controlled, multicenter trial 

   Gjefsen, Elisabeth; Bråten, Lars Christian Haugli; Goll, Guro Løvik; Wigemyr, Monica; Bolstad, Nils; Valberg, Morten; Schistad, Ellina Iordanova; Marchand, Gunn Hege; Granviken, Fredrik; Selmer, Kaja Kristine; Johanessen, Anne Froholdt; Haugen, Anne Julsrud; Dagestad, Magnhild Hammersland; Vetti, Nils; Bakland, Gunnstein; Lie, Benedicte Alexandra; Haavardsholm, Espen A.; Nilsen, Aksel Thuv; Holmgard, Thor Einar; Kadar, Thomas; Kvien, Tore Kristian; Skouen, Jan Sture; Grøvle, Lars; Brox, Jens Ivar; Espeland, Ansgar; Storheim, Kjersti; Zwart, John-Anker (BMC Musculoskeletal Disorders;21, Article number: 698 (2020), Journal article; Peer reviewed, 2020-10-21)
   Background: Low back pain is common and a significant number of patients experience chronic low back pain. Current treatment options offer small to moderate effects. Patients with vertebral bone marrow lesions visualized ...
  • Mer fysikalsk behandling og mindre kirurgi for pasienter med skuldersmerte. Virkningen av behandlingen, kunnskapshullene og veien videre. 

   Røe, Yngve; Granviken, Fredrik; Bentsen, Lennart; Kenneth, Chance-Larsen; Fersum, Kjartan; Major, Daniel Høgli (Fysioterapeuten;7/20 - Årgang 87, Journal article; Peer reviewed, 2020-09-22)
   Innledning: Skuldersmerte er en vanlig og ofte langvarig muskelskjelettplage. Subakromial smerte utgjør den klart største diagnostiske gruppen. I nye faglige retningslinjer frarådes den mest vanlige formen for skulderkirurgi; ...