• Flomveger og flomplanlegging i Hamar 

      Granhus, Thea Caroline (Bachelor thesis, 2018)
      SAMMENDRAG I dag opplever vi at flom og overvann er et økende problem i samfunnet, som en konsekvens av urbanisering og klimaendringer. Det blir derfor viktigere å tilrettelegge og planlegge for disse utfordringene i ...