• Body size perceptions and preferences favor overweight in adult Saharawi refugees 

   Naigaga, Desire Alice Sandra Mpolampola; Jahanlu, David; Claudius, Hanne Marit; Gjerlaug, Anne Karine; Barikmo, Ingrid; Henjum, Sigrun (Nutrition Journal;17:17, Journal article; Peer reviewed, 2018-02-09)
   Background: Culture affects body image and body size perceptions from an early age and in many African countries, overweight has been associated with richness, health, strength, and fertility. The present study investigated ...
  • Endemic goitre and excessive iodine in urine and drinking water among Saharawi refugee children 

   Henjum, Sigrun; Barikmo, Ingrid Elisabet; Gjerlaug, Anne Karine; Abderrahman, Mohamed; Oshaug, Arne; Strand, Tor A; Torheim, Liv Elin (Journal article; Peer reviewed; Journal article, 2010-04-01)
   Objective: To assess the prevalence of enlarged thyroid volume (Tvol) in Saharawi refugee children, and their urinary iodine concentration (UIC), and to identify possible sources of excess iodine intake. Design: A ...
  • Hjemmebesøk av jordmor i tidlig barseltid 

   Aaserud, Tine Gammelgaard; Tveiten, Sidsel; Gjerlaug, Anne Karine (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Bakgrunn: Oppholdet på barselavdelingen er gradvis blitt redusert fra fem–seks til cirka to dager de siste årene. Helsepolitiske føringer vektlegger at kvinner og deres familier skal oppleve svangerskap, fødsel og barsel ...
  • Kvinners opplevelse av og erfaring med hjemmebesøk av jordmor i tidlig barseltid 

   Aaserud, Tine Gammelgaard (MAPO;2014, Master thesis, 2014)
   Bakgrunn: Barselomsorgen er endret over lengere tid og oppholdet på barselavdelingen er gradvis blitt redusert fra 5-6 dager til cirka 2 dager. Helsetilsynet påpeker at det oppstår en kritisk periode mellom utreise fra ...
  • Vektdokumentasjon, kroppsmasseindeks,måltidsfrekvens og nattefaste blant eldre sykehjemsbeboere – en pilotstudie 

   Sortland, Kjersti; Gjerlaug, Anne Karine; Harviken, Gunn (Vård i Norden;33(1), Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Background: Research shows that there is a high occurrence of malnutrition among elderly residents at nursing homes. In Norwegian nursing homes this is seen in the lach of sufficient rutines for weight registration and ...