• Å leve med kronisk nevropatisk smerte : hverdagens utfordringer 

      Furu, Mari (Bachelor thesis, 2017-03)
      Bakgrunn : Både teori og studier internasjonalt og i Norge viser at kroniske nevropatiske smerter er en kompleks smertetilstand. Det er en tilstand som kan være vanskelig å forstå for pasient og behandler. I tillegg kan ...