• 5G-sikkerhet: Norge mellom stormaktene 

   Friis, Karsten; Lysne, Olav (Chapter; Peer reviewed, 2022)
   I dette kapitlet tar vi for oss en digital sårbarhet som har dannet grunnlag for en opphetet sikkerhetspolitisk debatt både nasjonalt og internasjonalt. Denne sårbarheten er relatert til utbyggingen av femte generasjons ...
  • Huawei, 5G and Security: Technological Limitations and Political Responses 

   Friis, Karsten; Lysne, Olav (Development and Change;Volume 52, Issue 5, Special Issue: The Wind from the East: China and the Economic Future of Europe, Peer reviewed; Journal article, 2021-10-03)
   How did Chinese 5G providers, such as Huawei, become a security concern in the USA and Europe? Were the security concerns related to 5G and Chinese suppliers based upon technological features of the systems, or were they ...