• Paramedic Norwegian Acute Stroke Prehospital Project (ParaNASPP) study protocol: a stepped wedge randomised trial of stroke screening using the National Institutes of Health Stroke Scale in the ambulance 

   Bugge, Helge Fagerheim; Guterud, Mona; Bache, Kristi Cecilie Grønvold; Braarud, Anne-Cathrine; Eriksen, Erik; Fremstad, Kjell Otto; Ihle-Hansen, Hege; Ingebretsen, Svein Håkon; Kramer-Johansen, Jo; Larsen, Karianne; Røislien, Jo; Thorsen, Kjetil; Toft, Mathias; Sandset, Else Charlotte; Hov, Maren Ranhoff (Trials;23, Article number: 113 (2022), Peer reviewed; Journal article, 2022-02-04)
   Background: Less than 50% of stroke patients in Norway reach hospital within 4 h of symptom onset. Early prehospital identification of stroke and triage to the right level of care may result in more patients receiving acute ...
  • Veien inn til sykehus for pasienter innlagt ved mistanke om akutt hjerneslag 

   Fremstad, Kjell Otto; Lindenskov, Paal Helge H.; Ihle-Hansen, Hege; Jamtli, Bjørn; Kramer-Johansen, Jo; Hardeland, Camilla; Hov, Maren Ranhoff; Sandset, Else Charlotte (Sykepleien Forskning;2022; 17 (89354): e-89354, Peer reviewed; Journal article, 2022-06-09)
   Bakgrunn: Hjerneslag er en tidskritisk tilstand, men fremdeles ankommer under halvparten av pasientene sykehus innen fire timer fra symptomdebut. En mulig forklaring på forsinkelsen kan være at første kontakt med helsevesenet ...