• Reasons to the low use of self-consolidating concrete in Norway 

   Fremmergård, Øyvind; Fjærestrand, Mats; Hjelseth, Simen Michael Dilling; Lassen, Ann Karina; Kioumarsi, Mahdi (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   According to several research papers, self-consolidating concrete (SCC) should be able to offer advantages over conventional vibrated concrete (CVC) [1 - 3 ] . Nevertheless, in Norway SCC has a relatively low market ...
  • Årsaker til den lave bruken av selvkomprimerende betong i Norge 

   Fjærestrand, Mats; Hjelseth, Simen M. D.; Fremmergård, Øyvind (Bachelor thesis, 2017)
   SAMMENDRAG I følge flere forskningsartikler skal bruk av selvkomprimerende betong (SKB) kunne gi flere fordeler som tradisjonell betong ikke kan tilby. Likevel har SKB en relativt lav markedsandel i Norge, og bruken er ...