• FoU- og innovasjonsstatistikken 

   Onsager, Knut; Frants Gundersen (NIBR-notat 2011:111, Notat, 2011)
   Last ned gratis Notatet beskriver egenskaper ved SSBs utvidete FoU og innovasjonsdata for 2006 og 2008, og drøfter og vurderer materialets egnet for regional dokumentasjon og analyse. Tilknyttet prosjekt Prosjekt for ...
  • Kongsberg - en attraktiv by å bo i? 

   Frants Gundersen; Vestby, Guri Mette; Skogheim, Ragnhild (NIBR-notat 2006:128, Notat, 2006)
   Last ned gratis Kongsberg har et særdeles attraktivt næringsmiljø og tiltrekker seg høyt utdannet arbeidskraft innen teknologisk industri. Men byen har også mange innpendlere, dvs. at mange som jobber i Kongsbergindustrien ...
  • Måling av effekter i distriktspolitikken 

   Frants Gundersen (NIBR-notat 2009:104, Notat, 2009)
   Tilskuddet til fylkeskommunene for regional utvikling (statsbudsjettets kapittel 551 post 60) er ett av virkemidlene i distriktspolitikken. I dette notatet er det skissert et system for å produsere og samle inn indikatorer ...
  • Mulihetsanalyse for Hokksund Sentrum Vest 

   Frants Gundersen; lenes; Vidar Vanberg (NIBR-notat 2010:111, Notat, 2010)
   Last ned gratis I dette notatet analyseres mulighetene for utbygging av en ny bydel sentralt i Hokksund. Først belyser vi overordnete planer og føringer for byutvikling, deretter drøftes de fysiske mulighetene og ...
  • Nyskaping i Sogn og Fjordane 

   Frants Gundersen; Ove Langeland; Kjetil Sørlie (NIBR-notat 2004:105, Notat, 2004)
   Last ned gratis I notatet diskuterast vilkår for innovasjon samt korleis Sogn og Fjordane fylke kjem ut samanlikna med landet elles og nokre andre fylker, når det gjeld næringsstruktur, forsking og utvikling i næringslivet ...
  • Næringsliv i bykommunene i Østfold og Buskerud 

   Frants Gundersen (NIBR-notat 2005:125, Notat, 2005)
   Last ned gratis Notatet er en bearbeiding av tilgjengelig registerdata for å etablere og presentere indikatorer for attraktivitet knyttet til næringsdrift i ti byer i Østfold og Buskerud. Her gjennomgås også en ...
  • Næringsmiddelindustri og matregioner i Indre Skandinavia 

   Bjørnar Sæther; Frants Gundersen (NIBR-notat 2007:103, Notat, 2007)
   Last ned gratis Notatet gir en kort bakgrunn for endringer i næringsmiddelindustrien i Hedmark fylke, Värmland og örebro län i Sverige. Lokaliserings-koeffisienter og endringer i sysselsetting presenteres på kommune-og ...
  • Næringsmiljø og utvikling i Fredrikstad-regionen 

   Onsager, Knut; Frants Gundersen; Ove Langeland; Steinar Norman (NIBR-notat 2005:119, Notat, 2005)
   Last ned gratis Notatet belyser næringsstrukturer og utviklingstrekk i Fredrikstadregionen de senere årene, og retter et spesielt søkelys på kultur og kreative næringer. Det vises til at disse næringer har utviklet seg ...
  • Vestfold i dag - situasjon og utviklingstrekk 

   Vidar Vanberg; Kjetil Sørlie; Per Medby; Dag Juvkam; Frants Gundersen; Olaf Foss (NIBR-notat 2007:101, Notat, 2007)
   Last ned gratis Notatet er et forprosjekt for Vestfold fylkeskommune. I notatet sammenstilles tabeller og indikatorer med sikte på å utvikle resonnementer og problemstillinger knyttet til enkelte sektorer og til samspillet ...