• Adolescent boys’ physical fighting and adult life outcomes: Examining the interplay with intelligence 

   Frøyland, Lars Roar; von Soest, Tilmann (Aggressive Behavior;2019, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Although it is well known that adolescent delinquent behavior is related to poor outcomes in adulthood, longitudinal research on specific acts of delinquency and their interplay with important individual characteristics ...
  • Exposure to physical and sexual violence, mental health and help-seeking behaviors among Norwegian youth: A cross-sectional study using data from Ungvold, 2015. 

   Adu-Mensa, Francis (Master thesis, 2019)
   This thesis is written with consideration of adolescents’ mental health by looking at the connections with help-seeking and two types of violence, physical and sexual. The purpose was to investigate the association between ...
  • Incapacitated sexual assault among youths: beyond the perpetrator tactics framework 

   Stefansen, Kari; Frøyland, Lars Roar; Øverlien, Carolina (Journal of Youth Studies;, Journal article; Peer reviewed, 2020-11-23)
   The issue of incapacitated sexual assault (ISA) among youths has received increased attention among researchers. Still our understanding of the phenomenon is so far limited. Most research to date departs from an underlying ...
  • Is video gaming, or video game addiction, associated with depression, academic achievement, heavy episodic drinking, or conduct problems? 

   Brunborg, Geir Scott; Mentzoni, Rune Aune; Frøyland, Lars Roar (Peer reviewed; Journal article, 2014-02-03)
   While the relationships between videogame use and negative consequences are debated, the relationships between videogame addiction and negative consequences are fairly well established. However, previous studies suffer ...
  • Making the case for ‘good enough’ rape-prevalence estimates Insights from a school-based survey experiment among Norwegian youths 

   Stefansen, Kari; Løvgren, Mette; Frøyland, Lars Roar (Routledge Research in Gender and Society;, Chapter; Peer reviewed, 2019)
   How to measure rape precisely has been an important topic in feminist research on violence against women since the 1980s. The norm in contemporary studies is to use behaviourally specific questions identifying specific ...
  • «Medievold avler vold» reell frykt eller moralsk panikk? 

   Frøyland, Lars Roar; Mossige, Svein; Winsvold, Aina; Bjerkan, Kristin Ystmark (NOVA Rapport 8/10, Rapport, 2010)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Spørsmålet som belyses er om eksponering for vold i media fører til at forbrukere av slike medier blir mer voldelige enn dersom ...
  • «Medievold avler vold» reell frykt eller moralsk panikk? 

   Frøyland, Lars Roar; Mossige, Svein; Winsvold, Aina; Bjerkan, Kristin Ystmark (NOVA Rapport 8/10, Rapport, 2010)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Spørsmålet som belyses er om eksponering for vold i media fører til at forbrukere av slike medier blir mer voldelige enn dersom ...
  • Mindre problematferd for de fleste, større problemer for de få? En studie av tidstrender i problematferd: 1992, 2002 og 2010 

   Frøyland, Lars Roar; Sletten, Mira Åboen (Tidsskrift for ungdomsforskning;12(2), Journal article; Peer reviewed, 2012)
   I artikkelen undersøker vi tidstrender i problematferd blant norsk ungdom fra 1992 til 2010. Har norsk ungdom blitt «snillere» de siste 20 årene? Videre undersøker vi en påstand om økt omfang av sideproblemer (rus og svak ...
  • Pengespill og dataspill 

   Brunborg, Geir Scott; Hansen, Marianne Bang; Frøyland, Lars Roar (NOVA Rapport 2/13, Rapport, 2013)
   This report addresses gambling and video gaming among Norwegian adolescents. One aim was to determine the extent to which gambling and video gaming are stable phenomena over time. We also aimed at finding reasons why some ...
  • Pengespill og dataspill 

   Brunborg, Geir Scott; Hansen, Marianne Bang; Frøyland, Lars Roar (NOVA Rapport 2/13, Rapport, 2013)
   Hva gjør at enkelte ungdommer utvikler problemer med pengespill eller dataspill? Forsvinner disse problemene over tid? Hva er konsekvensene av bruk av pengespill og dataspill? Dette er blant spørsmålene som belyses i denne ...
  • Physical Fighting and Leisure Activities among Norwegian Adolescents—Investigating Co-occurring Changes from 2015 to 2018 

   Frøyland, Lars Roar; Bakken, Anders; von Soest, Tilmann (Journal of Youth and Adolescence;Volume 49, issue 11, Journal article; Peer reviewed, 2020-05-27)
   After many years of decline in violent behavior among adolescents in several Western countries, recent official statistics indicate a possible trend change. So far, knowledge on how this change is related to co-occurring ...
  • Rekkefølgeeffekter i spørreundersøkelser blant ungdom. Resultater fra et split-ballot-eksperiment 

   Bakken, Anders; Andersen, Patrick Lie; Frøyland, Lars Roar; Abebe, Dawit Shawel (Norsk sosiologisk tidsskrift;Årgang 3, nr. 1-2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-02-01)
   Et viktig spørsmål i metodelitteraturen er om svaralternativenes rekkefølge har betydning for hva respondentene svarer i spørreskjemaundersøkelser. Imidlertid pekes det på at svarrekkefølgeeffekter ikke er godt nok forstått, ...
  • Seksuelle overgrep mot barn og unge via digitale medier. En kunnskapsoppsummering 

   Frøyland, Lars Roar; Solstad, Gerd Marie; Andersen, Patrick L.; Tveito, Siri B.; Folstad, Siri H.; Skilbrei, May-Len (NOVA-Rapport;2021:3, Report, 2021)
   Rapporten presenterer en kunnskapsoppsummering om seksuelle overgrep mot barn og unge via digitale medier. Særlig vektlegger rapporten hva vi vet om de som utsettes for slike overgrep, de som utøver dette, hvordan det ...
  • Sosiale forskjeller i unges liv. Hva sier Ungdata-undersøkelsene? 

   Bakken, Anders; Frøyland, Lars Roar; Sletten, Mira Aaboen (NOVA Rapport 3/16, Rapport, 2016)
   This report gives a comprehensive and updated presentation of the impact socioeconomic resources have on the living conditions of Norwegian youth. It aims to describe a broad spectrum of social inequalities between Norwegian ...
  • Sosiale forskjeller i unges liv. Hva sier Ungdata-undersøkelsene? 

   Bakken, Anders; Frøyland, Lars Roar; Sletten, Mira Aaboen (NOVA Rapport 3/16, Rapport, 2016)
   Har ungdommenes sosioøkonomiske bakgrunn betydning for det livet de lever til daglig? Basert på nye tall fra Ungdata gir rapporten en bred beskrivelse av sosiale forskjeller blant gutter og jenter i Norge. Rapporten tar ...
  • Understanding Societal Trends in Adolescent Violence 

   Frøyland, Lars Roar (Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab;Årg. 109 Nr. 1 (2022): NSfK 60 år – Jubileumsvolym: Vilka frågor ställer framtidens nordiska kriminologer?, Peer reviewed; Journal article, 2022-02-07)
   Adolescent violence is a considerable burden for society worldwide. The economic toll of adolescent violence is high (Institute for Economics & Peace, 2014), and violence-related injuries are a major cause of early death ...
  • Ung i Stavanger 2010 

   Sletten, Mira Aaboen; Frøyland, Lars Roar (NOVA Rapport 7/11, Rapport, 2011)
   I denne rapporten presenterer vi funn fra den kommunale Ungdata-undersøkelsen i Stavanger 2010, som er en oppfølging av to tidligere undersøkelser fra 1994 og 2002. Oppdragsgiver for rapporten er Stavanger kommune. I ...
  • Ung i Stavanger 2010 

   Sletten, Mira Aaboen; Frøyland, Lars Roar (NOVA Rapport 7/11, Rapport, 2011)
   This report is based on data from a local youth survey in the municipality of Stavanger. The study included 3112 students attending secondary schools in the municipality (mainly aged 13 to 16), which represents 68 percent ...
  • Unges syn på deltakelse og innflytelse i skolen, lokalpolitikken og sivilsamfunnet 

   Frøyland, Lars Roar (NOVA Notat 7/11, Notat, 2011)
   I henhold til FNs barnekonvensjon har barn og ungdom rett til å ha innflytelse i og ha medbestemmelsesrett over sine liv, noe som gjerne kalles deltakelse. Notatet er en litteraturgjennomgang av foreliggende forskning om ...
  • Unges syn på deltakelse og innflytelse i skolen, lokalpolitikken og sivilsamfunnet 

   Frøyland, Lars Roar (NOVA Notat 7/11, Notat, 2011)
   I henhold til FNs barnekonvensjon har barn og ungdom rett til å ha innflytelse i og ha medbestemmelsesrett over sine liv, noe som gjerne kalles deltakelse. Notatet er en litteraturgjennomgang av foreliggende forskning om ...