• Tøyen rettshjelp: et innovasjons- og samarbeidsprosjekt 

      Frøjd, Elise K.; Nordberg, Tanja H. (AFI FoU-resultater;2021:01, Research report, 2021-04-13)
      I denne rapporten presenteres erfaringene fra prosjektet «Tøyen rettshjelp» (2017–2020). I prosjektet har borgere på Tøyen fått rettighetsinformasjon og rettshjelp gjennom et samarbeid mellom det lokale Link-kontoret på ...