• Praktiske øvelser innen felles oppmerksomhet for barn med autisme 

      Fossnes, Janne; Olaff, Heidi Skorge; Isaksen, Jørn (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;39(2), Journal article; Peer reviewed, 2012)
      Utstrakt forskning dokumenterer at barn med autisme mangler eller har begrenset ferdigheter innen felles oppmerksomhet. Barn med autisme har en syndromspesifikk svikt innen felles oppmerksomhet. Felles oppmerksomhet er for ...