• Åpent kontorlandskap - kun et onde? 

      Flatland, Helene (MALKS;2017, Master thesis, 2017)
      Overordnet stiller masteroppgaven spørsmålet om hvorvidt åpent kontorlandskap kun er et onde. Dette diskuteres i to artikler som har hatt som mål å diskutere fordeler og ulemper med åpent kontorlandskap på en nøytral måte. ...