• Constructing a Policy Field Aimed at Homelessness: How Epistemic Communities Shape Discourse 

   Flåto, Maja (Housing, Theory and Society;, Journal article; Peer reviewed, 2020-10-05)
   This paper explores the formation of the discourse that structures policies aimed at reducing homelessness in Norway. It discusses how experts interacting within epistemic communities contribute to the shaping of discourse, ...
  • Discourse and Knowledge culture as a barrier to integrated policy initiatives 

   Flåto, Maja (Journal of Social Policy;, Peer reviewed; Journal article, 2022-02-04)
   Integrated government initiatives have become a common approach following the institutional fragmentation of New Public Management reforms. Complex societal issues require equally complex solutions, which sectorial units ...
  • Economic Strategies among Long-Term Homeless People: The concept of Harvesting Economy 

   Flåto, Maja; Johannessen, Katja (European Journal of Homelessness;Volume 4, December 2010, Peer reviewed; Journal article, 2010)
   The life and economic situation of a homeless person appear chaotic from the standpoint of the domiciled citizen, yet the social and economic strategies of homeless people can be understood as the outcome of conscious ...
  • Eldres boligønsker og bosituasjon. En undersøkelse blant hjemmeboende over 75 år 

   Sandlie, Hans Christian; Flåto, Maja; Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport;8/23, Report, 2023)
   Denne rapporten presenterer hovedresultatene fra prosjektet «Undersøkelse av eldres ønskede bosituasjon» som er gjennomført på oppdrag fra Husbanken. Målsettingen har vært å få bedre kunnskap om bosituasjonen blant ...
  • Mulige konsekvenser av flyttemønstre for personer som er innvilget startlån i Oslo kommune 

   Flåto, Maja; Magnusson Turner, Lena (BOVEL-notat;1/2024, Working paper, 2024)
   Dette notatet presenterer resultatene fra prosjektet «Mulige konsekvenser av flyttemønstre for personer som er innvilget startlån i Oslo kommune». Formålet med prosjektet har vært todelt. Ett formål er å oppnå mer kunnskap ...
  • Studenters betydning for leiemarkedet 

   Flåto, Maja; Monkerud, Lars Chr.; Astrup, Kim (NOVA-rapport;17/2023, Report, 2023)
   Rundt 80 prosent av innbyggerne i Norge eier egen bolig, mange er allikevel innom leiemarkedet i løpet av livet. I denne rapporten spør vi hvilken betydning studenter har for vanskeligstilte husholdninger i leiemarkedet. ...