• Financial Well-Being 

      Kempson, Elaine; Finney, Andrea; Poppe, Christian (Project note no. 3-2017, Notat, 2017)
      Denne rapporten handler om ‘financial well-being’ — økonomisk trygghet på norsk. Studien føyer seg inn i en fagtradisjon som omfatter begreper som ‘økonomisk integrasjon’, ‘financial literacy’ og ‘financial capability’, ...